Oslo Børs
+5,0 %
Hovedindeksen i 2014
MSCI
+4,9 %
Verdensindeksen i 2014 (USD)

Markedet og økonomien i 2014

Det er sannsynligvis riktig at 2014 ble et vendepunkt til det verre for norsk økonomi. Men det er også riktig at det bare bød på en forsiktig nedjustering av optimismen. Spørsmålet er hvordan begge deler kan være korrekt.

Med norske øyne ble 2014 et begivenhetsrikt år. Oljeprisen ble nesten halvert. Lakseeksporten møtte russisk bråstopp, som gjengjeldelse for vestlige sanksjoner. Den norske kronen falt så mye at man ved årsslutt måtte ut med 22 prosent mer for en amerikansk dollar – eller nesten 34 prosent mer om vi også regner inn fallet året før.

På rentesiden var det ikke mindre spennende. Den svenske riksbanken kuttet styringsrenten til null prosent. Den europeiske sentralbanken reduserte sin innskuddsrente til minus 0,2 prosent. Og tyske statsobligasjoner, tradisjonelt regnet som en trygg havn, belønnet sine forsiktige investorer med en avkastning på omtrent 14 prosent – i euro. For investorer med basis i norske kroner ville gevinsten ha blitt rundt 23 prosent.

I den makroøkonomiske oppsummeringen ser det mindre dramatisk ut: Globalt BNP vokste reelt med 3,4 prosent, på linje med de to foregående årene. Vår hjemlige BNP-vekst krøp opp i henholdsvis 2,2 prosent totalt og 2,3 prosent for fastlandsøkonomien.

Aksjemarkedets sammenfatning, en kompleks meningsmåling der et utall aktører tilkjennegir sitt syn med kapital de eier eller råder over, var tilsvarende sindig. Både globalt og i Norge fikk den gjennomsnittlige aksjeinvestoren en avkastning i størrelsesorden fem prosent. Prisingen i aksjemarkedet er ikke vesentlig endret det siste året.

Det betyr på ingen måte at spenningen har fortatt seg.

Les mer når Pareto analyserer markedet og økonomien dette året.

2014 i et nøtteskall
OSEBX +5,0 %
S&P 500 return +13,7 %
MSCI World net (USD) +4,9 %
3 mnd NIBOR fra 1,69 til 1,48 %
10 år norsk stat fra 3,04 til 1,61 %
Aksjeomsetning Oslo Børs (verdi) +32,4 %
Brent Blend fra USD 110,80 til USD 57,33
USD/NOK fra 6,08 til 7,43
EUR/NOK fra 8,38 til 9,04
BNP-vekst globalt 3,4 %
BNP-vekst Norge 2,2 %
BNP-vekst Fastlands-Norge 2,3 %

Kilder: Oslo Børs, S&P Dow Jones Indices, MSCI, Norges Bank, FactSet, IMF, SSB, Pareto. BNP-vekst er oppdatert med reviderte anslag etter at de respektive årsrapportene for Pareto ble publisert.