Oslo Børs
+23,6 %
Hovedindeksen i 2013
MSCI
+26,7 %
Verdensindeksen i 2013 (USD)

Markedet og økonomien i 2013

Globalt ble vekstanslagene nedjustert. I Norge kom stadig sterkere advarsler om at de gode tidene var over. Og aksjemarkedet steg til nye toppnoteringer. 2013 var et helt vanlig år, med andre ord.

Det er alltid noe å bekymre seg for. En gjenganger dette året var frykt for svakere global vekst, gjerne med henvisning til høye eiendomspriser og spekulative lån i Kina. Da IMF i oktober presenterte sin sedvanlige høstversjon av World Economic Outlook, var anslagene for 2013 nedjustert for sjette gang på rad – med behørig påpekning av mangt som kunne gå galt. Også anslagene for 2014 var nedjustert, for tredje gang av tre mulige.

Imens steg verdensindeksen fra MSCI til nye toppnoteringer. Målt i lokal valuta gav indeksen en avkastning på nesten 30 prosent, det beste resultatet siden 1986.

Her hjemme var det tiltagende bekymring for veksten i norsk økonomi. Dels ble det stadig tydeligere at fastlandsveksten ville lide under svakere impulser fra oljevirksomheten, dels var det lett å regne ut at lønnskostnadene i norsk næringsliv hadde galoppert langt forbi nivået hos våre handelspartnere. Noen drahjelp fra boliginvesteringene var heller ikke påregnelig, snarere tvert imot. I løpet av året ble anslagene for norsk økonomi kraftig nedjustert.

Imens gikk hovedindeksen ved Oslo Børs i ny toppnotering, for første gang på over seks år. Ikke uventet ble den nye rekorden – som holdt i nøyaktig én dag – gjenstand for mye oppmerksomhet.

Les mer når Pareto analyserer markedet og økonomien dette året.

2013 i et nøtteskall
OSEBX +23,6 %
S&P 500 return +32,4 %
MSCI World net (USD) +26,7 %
3 mnd NIBOR fra 1,83 til 1,69 %
10 år norsk stat fra 2,04 til 3,04 %
Aksjeomsetning Oslo Børs (verdi) -16,4 %
Brent Blend fra USD 111,11 til USD 110,80
USD/NOK fra 5,57 til 6,08
EUR/NOK fra 7,34 til 8,38
BNP-vekst globalt 3,3 %
BNP-vekst Norge 1,0 %
BNP-vekst Fastlands-Norge 2,3 %

Kilder: Oslo Børs, S&P Dow Jones Indices, MSCI, Norges Bank, FactSet, IMF, SSB, Pareto. BNP-vekst er oppdatert med reviderte anslag etter at de respektive årsrapportene for Pareto ble publisert.