Oslo Børs
+15,4 %
Hovedindeksen i 2012
MSCI
+15,8 %
Verdensindeksen i 2012 (USD)

Markedet og økonomien i 2012

Det var ikke lett å være langsiktig i 2012. Men det var lønnsomt.

Også i 2012 var finansmarkedene preget av politisk risiko, uttalt pessimisme og tidvise streif av håp og grådighet, med en stadig jakt på det neste makroøkonomiske nøkkeltallet og spent tolkning av tvetydige indikatorer.

Og også denne gang viste det seg at mye av informasjonsstrømmen best kunne beskrives som kortsiktig støy. For de aller fleste selskapene holdt frem som de stevnet, tjente penger og skapte verdier for aksjonærer, ansatte og långivere. Dermed endte 2012 som et mer enn tilfredsstillende år for aktører i de fleste deler av finansmarkedene.

Men det bød på noen strukturelle endringer av interesse – og skjuler noen faresignaler det kan være greit å være klar over.

Som hovedtrekk i finansåret 2012 vil vi fremheve følgende faktorer:

• Svak vekst i toneangivende, vestlige land har gitt lave renter.

• God vekst hos våre egentlige handelsdrivere har gitt gode eksportvilkår.

• Den kombinasjonen har gitt oppgang i aksjemarkedet og rekordår i obligasjonsmarkedet.

• Norsk økonomi har fremstått som bunnsolid – men har trolig vært mer oljefyrt enn mange er klar over.

Les mer når Pareto analyserer markedet og økonomien dette året.

2012 i et nøtteskall
OSEBX +15,4 %
S&P 500 return +16,0 %
MSCI World net (USD) +15,8 %
3 mnd NIBOR fra 2,89 til 1,83 %
10 år norsk stat fra 2,41 til 2,04 %
Aksjeomsetning Oslo Børs (verdi) -35,2 %
Brent Blend fra USD 106,87 til USD 109,89
USD/NOK fra 5,99 til 5,57
EUR/NOK fra 7,75 til 7,34
BNP-vekst globalt 3,4 %
BNP-vekst Norge 2,7 %
BNP-vekst Fastlands-Norge 3,8 %

Kilder: Oslo Børs, S&P Dow Jones Indices, MSCI, Norges Bank, FactSet, IMF, SSB, Pareto. BNP-vekst er oppdatert med reviderte anslag etter at de respektive årsrapportene for Pareto ble publisert.